Информационный сайт о диагностике и лечении гепатитов в Украине

МОЗ по поводу государственной программы для детей

ответ из МОЗ по поводу государственной программы по лечению гепатита С

Читатель нашего сайта, Мария, обратилась в 2006 году в Кабенет Министров с вопросом о государственной программе лечения больных гепатитом С детей в Украине. Запрос передали на Минздрав — вот отсканированый ответ из Министерства. Действительно,»Закон про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» приняли и подписали в июне этого года, в нем предусмотрен следующий пункт:
«13. Здійснити за рахунок коштів державного бюджету медикаментозне забезпечення дітей-інвалідів та хворих на захворювання, що призводять до інвалідності (первинні (вроджені) імунодефіцити, гемофілія, синдром Шерешевського-Тернера, муковісцидоз, епілепсія, дитячий церебральний параліч, гіпофізарний нанізм, нецукровий діабет, справжнє передчасне статеве дозрівання, хронічний вірусний гепатит).
МОЗ, АМН, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.»  Осталось только добиться его выполнения?

Поделиться:

Похожих постов нет.

19 Коммент.

 1. Стандартная отписка. Все чиновники мастера на такие творения.
  А что реально то делать родителям у которых ребенок болен? Если судится, то с кем? Областные держадминистрации понятное дело откажут в финансировании из-за нехватки денег.

 2. пока копаем законодательство
  “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” — самое свежее

 3. Ничё не понятно.

 4. Ярослав, супер поработал! Если можно, то дай ссылку на весь документ, дату принятия, номер его.
  Я считаю, что это для любого суда главный аргумент. А деньги у державы есть…только не в тех карманах. Наша задача их перераспределить в судебном порядке.

 5. О совершаемом преступлении в настоящий момент — грубо нарушается закон Украины! Где прокуратура?
  Ниже дайджест закона. Просьба выложить на сайт.

  З А К О Н У К Р А Ї Н И
  Про захист населення від інфекційних хвороб
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 29, ст. 228 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 913-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.321 N 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 N 723-V від 13.03.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.294 )
  Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, встановлює права, обов’язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.
  Стаття 1. Визначення термінів
  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
  інфекційні хвороби — розлади здоров’я людей, що викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення;
  Стаття 10. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб
  Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є:
  визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності;
  комплексність проведення профілактичних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходів, обов’язковість їх фінансування;
  безоплатність надання медичної допомоги особам, хворим на інфекційні хвороби, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та в державних наукових установах;
  соціальний захист осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями;
  Стаття 17. Права та обов’язки громадян та їх об’єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
  Громадяни та їх об’єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні.
  Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, установи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров’я зобов’язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи.
  За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об’єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, установ та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
  Громадяни та їх об’єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об’єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій.
  Стаття 19. Права осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями
  Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на:
  безоплатне лікування у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та державних наукових установах;
  звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та (або) майну внаслідок порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.
  Стаття 20. Обов’язки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями
  Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, зобов’язані: …
  проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження.
  Стаття 35. Облік та реєстрація інфекційних хвороб
  Заклади та установи охорони здоров’я незалежно від форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою, ведуть реєстрацію та облік інфекційних хвороб і подають відповідні статистичні звіти. Перелік інфекційних хвороб, що підлягають реєстрації, порядок ведення їх обліку та звітності встановлюються Кабінетом Міністрів України.
  Стаття 36. Порядок епідеміологічного обстеження (розслідування) епідемій та спалахів інфекційних хвороб
  Усі епідемії та спалахи інфекційних хвороб підлягають епідеміологічному обстеженню (розслідуванню) з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб та масштабів поширення епідемії чи спалаху інфекційної хвороби, вжиття заходів щодо їх локалізації та ліквідації, а також виявлення осіб, винних у виникненні епідемії чи спалаху інфекційної хвороби.
  Стаття 39. Заходи правового і соціального захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
  Захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), належать до професійних захворювань. Зазначені працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ підлягають обов’язковому державному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах, установлених Кабінетом Міністрів України.
  Стаття 43. Міжнародні договори
  Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми цього міжнародного договору.

 6. Воровство в Минздраве. Пример тут:
  http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/46ea46480754e/

  И так разворовуются все деньги. И получается парадокс, чем больше выделяется на медицину, тем меньше денег доходит в больницы.

  Отсюда и вывод: когда фирмы выпускающие противовирусные препараты будут платить откаты министерству, тогда у нас появится надежда на получение препаратов для лечения. Иначе — никак.

 7. Хы, вот вы и проговорились под вашу цель :)

  А уж как это станет выгодно энтим фирррмам ….

 8. В чем я проговорился? Я иронизировал конечноже :) Или ты и меня подозреваеш в связях с фармбизнесом?
  Цель у меня одна: добится признания моего заболевания — профзаболеванием и получить адекватное лечение.

  Просто у нас в стране финансируется борьба не с теми заболеваниями которые нужно финансировать, аж кричит. А с теми за которые проплачено: яркий пример — куринный грипп. Полная лажа под которую миллионы списали. Или я не прав ?

 9. Я всех уже подозреваю во всяких связях :)
  Потому что они есть :)

 10. Вот что точно есть — так это корупция в нашем минздраве и полный беспредел в нашей медицине. А как следствие этого: нет государственной политики в сфере здравоохранения. А отсутсвие такой национальной политики подменено — политикой защиты бизнесинтересов фармфирм. По сути медицина у нас функционирует для двух целей:
  - чтобы на больных людях зарабатывали сверхприбыли фармфирмы
  - чтобы чиновники лобируя интересы этих фирм получали свои откаты, да плюс откаты с госзакупок (пример я привел выше)

  Ни интересы пациентов, ни интересы государства в целом (наше здоровье уже сейчас угрожает национальной безопастности страны) нынешняя система здравоохранения не защищает. Вот в принципе что я хотел сказать своим предыдущим сообщением. А ваши подозрения — это ваше право, я оправдыватся не собираюсь.

 11. И правильно :)
  Только чувствующий вину оправдывается :)

 12. Ох, Валёк! Бывает ещё проплата за ту идеологию, что Вы слегка озвучиваете: «ничё не надо делать, всё плохо кончится и плохо пахнет». Не подумайте, что я думаю, что Вы это специально говорите. Но это известная удочка определённых служб, на которую ловятся очень многие и начинают часто повторять

 13. Это про что :) ?

  Про дао шаолиня, надеюсь :) ?

 14. Валёк, просто хочется больше слышать гражданской позиции. И от Вас в том числе. Помните, как сказал Николсон в «Полёте над гнездом кукушки», когда он попытался оторвать от пола забетонированное саноборудование и ему это не удалось? Он сказал: «Зато я ПОПРОБОВАЛ». После него удалось другим. Намёк ясен?
  Кстати, высказывания врача о том, что можно что-то сделать для продвижения по пути к бесплатному лечению гепатита С только, если заинтересовать чиновников в откате, поддерживаю, хотя и сожалею одновременно. Хотя сама не врач и не чиновник. Просто умею наблюдать и анализировать.

 15. А я вам повторяю: не с тем вы боретесь.
  Вам с другим на Украине милой бороться надо. Тогда и это решится

 16. Я с коррупцией борюсь. А Вы?

 17. А я вот с оболваниванием народа борюсь.
  И буду.

 18. А это одно и то же.

 19. Нет.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>